Zeg het met Beemster actievoorwaarden

Algemeen

 • De Beemster actie #zeghetmetbeemster wordt georganiseerd door CONO Kaasmakers.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van CONO Kaasmakers, Rijperweg 20, 1464 MB Westbeemster.
 • CONO Kaasmakers behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Beemster kaas (www.beemsterkaas.nl).

Deelname

 • Deelname is uitgesloten voor werknemers van CONO Kaasmakers en personen die op enige wijze direct of indirect bij de organisatie/vervaardiging van deze actie betrokken zijn.
 • Deelnemers aan de actie dienen minimaal 18 jaar te zijn. CONO Kaasmakers mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te tonen teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 • Deelnemers moeten een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven;
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;
 • De winnaar wordt niet publiekelijk bekend gemaakt;
 • CONO Kaasmakers kan ten allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens CONO Kaasmakers of Beemster.

De Actie en prijs

 • De actieperiode loopt van 20 april 2020 tot en met 4 mei 2020.
 • Deelname aan de actie vindt plaats door het plaatsen van een video op Instagram, of Facebook, en hier Beemster in te taggen d.m.v. #zeghetmetbeemster. Het Instagram account dient hiervoor geen slot te hebben. Het Facebook account moet op openbaar te staan. Als dit niet zo is kan Beemster kaas het account van de deelnemer niet vinden.
 • Deelnemer zal door Beemster kaas via een dm worden benaderd om de contact/adresgegevens van de door hen verkozen ‘winnaar’ door te sturen.
 • De prijs bestaat uit 1 stukje Beemster kaas, door Beemster geselecteerd. Dus er is geen mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde leeftijd.
 • Er zijn maximaal 500 winnaars. Wij nemen contact op met de winnaars.
 • De actie is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

Algemeen

 • Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door CONO Kaasmakers. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 • CONO Kaasmakers zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • CONO Kaasmakers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie. Daarnaast is CONO Kaasmakers niet aansprakelijk voor klachten of schade bij het gebruik maken van de prijs.

Slotbepaling

 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van CONO Kaasmakers
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door CONO kaasmakers;
 • CONO kaasmakers handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014;
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn voorbehouden.
 • Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing.

Vragen

 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met CONO kaasmakers, 0800 233 67 837, e-mail: info@beemsterkaas.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.