Het Beemster Bijenlint

Het Beemster Bijenlint

Bijen spelen als bestuivers een belangrijke rol op het gebied van voedselvoorziening, biodiversiteit, en een gezond milieu. Wilde bijen hebben bloemen nodig om te kunnen leven. Bij elk bloemenbezoek helpen bijen met het bestuiven waardoor de plant of fruitboom vrucht kan dragen.

“Wilde bijen hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad.” aldus Grietsje Hoekstra duurzaamheidsmanager CONO Kaasmakers “Wij willen met de boeren een positieve bijdrage leveren aan het beschermen van hun leefgebieden. Het ingezaaide bloemenmengsel  is speciaal afgestemd op de behoefte van bijen.”

Het Beemster Bijenlint start bij de kaasmakerij waar de Beemster kazen gemaakt worden. En ook bij een aantal melkveehouders van de coöperatie in de Beemster zijn bloemenstroken langs de weilanden aangelegd. Zodra de bloemen bloeien ontstaat er een heus Bijenlint in de Beemster. De verwachting is dat het Bijenlint in augustus in bloei staat.